Thursday, December 1, 2011

Hello WorldHi all,I am starting fresh this blog b’cos i am entering a new phase of my life.I have been learning theories for last 24 years a lot.Now it is high time to make some useful things out of it.Life is all about choices.I had to made a couple of them.This is my first weekend after the first two days of my Job @ WSO2.No doubt it is one of the best decisions i made in my life to choose WSO2 as my internship company.Since then the way of learning change drastically.I met lots of people.I specially thank Dr.Srinath Perera who played different roles in my life as a mentor and supervisor.
There are lots of promising things coming up in my life.New technologies, new processes to learn and adopt which i mostly welcome to my life to embrace new challenges.
I am sure this blog will be the public “source code” of my life.If you believe if there is something useful please adopt, modify and redistribute.

2 comments: 1. -Chưa hết thời gian, tộcdongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ trưởng nhất định sẽ đi ra.

  Bàn Thiên Lão Ma cất tiếng nói.

  Mà lúc này ở bên trong Thần Hoàng Tộc, cả kết giới của bọn họ bắt đầu chuyển động, tựa hồ như Cực Viêm đại đã từ từ mở ra.

  - Hộ vệ đội của Thần Hoàng Tộc nghe lệnh, bảo vệ kết giới của tộc, có người tự tiện xông vào thì giết không tha.

  Hoàng Thanh tộc trưởng nói với đám hộ vệ đội phía sau.

  Trong kết giới trên một ngọn núi, có mấy đạo thân ảnh hiện đang ở đó, đứng trước nhất chính là

  ReplyDelete